Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

29 November 2014

MANUSIA DAN KEHIDUPAN - Apakah yang telah anda lakukan selama ini?

Oleh Faudzil Harun

Manusia dihidupkan bersama keajaiban. Bermula dari penciptaan benih kepada pembentukan jasad, dan ditiupkan roh sehinggalah kelahiran, segalanya adalah keajaiban. Secara amnya 9 bulan penciptaan manusia adalah bertujuan untuk manusia menempuhi kehidupan ajaib sebelum lahir ke dunia.

Tuhan mencipta alam zahir yang terdiri dari Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, gunung, lautan, sungai, tasik, matahari, bulan, bintang dan banyak lagi. Tuhan juga mencipta alam ghaib yang terdiri dari roh, angin, para malaikat, alam jin, alam barzakh, alam akhirat, alam syurga, alam neraka dan banyak lagi yang tidak kita ketahui.

Subjek berkaitan Manusia dan kehidupan sangat luas, tetapi persoalan yang sering timbul dan perlu dijawab adalah: Apa tujuan Manusia diciptakan?

Manusia diciptakan hanya untuk satu tujuan ….. “Mengabdikan diri kepada Tuhan”. 

Maka segala yang dilakukan oleh Manusia dalam dunia ini mestilah berlandaskan kepada niat untuk beribadah kepada Tuhan. 

Sebagai kesimpulannya, Manusia yang mahu menjalani kehidupan secara berkualiti mestilah hanya melakukan perkara yang baik, positif dan berfaedah.

Namun …… Tuhan memberikan pelbagai “adventure” atau cabaran kepada Manusia agar kehidupan di dunia menjadi lebih bermakna.

Apakah yang telah anda lakukan selama ini?No comments: