Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

6 June 2013

P SUMBER MANUSIA - Peraturan Disiplin

Oleh Faudzil Harun Tidak mungkin suatu set peraturan disiplin boleh meliputi segala perkara perihal disiplin dalam semua situasi bagi semua jenis industri. Maka peraturan itu haruslah fleksibel untuk industri yang berbeza bergantung kepada jenis pekerjaan dan saiz tenaga kerjanya.

Adalah penting untuk mempamerkan keadilan di dalam peraturan disiplin. Peraturan disiplin jika di sampaikan kepada pekerja secara jelas akan menjadi alat untuk memelihara dan meningkatkan disiplin yang akan menyumbang kepada keharmonian organisasi.

Peraturan disiplin haruslah :

1.  Secara bertulis, menggunakan perkataan dan terma yang mudah di fahami.
2.  Menjelaskan kepada sesiapa ia terpakai.
3.  Menjelaskan prosedur berkaitan peraturan.
4.  Menerangkan jenis denda atau hukuman yang boleh di ambil.
5.  Menerangkan tahap pegurusan yang memiliki kuasa untuk mengambil tindakan.
6.  Mempunyai peruntukkan memberi pekerja maklumat berkaitan aduan atau
     tuduhan terhadapnya.
7.  Mempunyai peruntukkan hak pekerja untuk mempertahankan diri dari dakwaan
     atau tuduhan terhadapnya.
8.  Membenarkan penjelasan pekerja di dengari dan menyoal saksi dalam tanya
     siasat dalaman.
9.  Memberi pekerja hak untuk mengetahui apakah alasan terhadap denda atau
     hukuman terhadapnya.
Kategori Peraturan Disiplin       

Disiplin dalam hubungan pekerjaan secara umumnya boleh di kategorikan sebagai :

1.   Disiplin Berkaitan Tingkah Laku
      Adalah menjadi tanggungjawab setiap pekerja untuk memperlihatkan tingkah
      laku yang munasabah selaras dengan perlakuan norma yang boleh diterima oleh
      seluruh warga kerja dan majikan. Dalam perundangan dan kehidupan yang
      norma, salahlaku selalunya merujuk kepada perlakuan yang di lakukan secara 
      sukarela untuk tujuan yang salah. Perlakuan yang bertentangan dengan
      tanggungjawab melaksanakan tugas juga di anggap sebagai salahlaku.

2.   Disiplin Berkaitan Tugas
       Adalah menjadi tanggungjawab setiap pekerja seperti yang tertera dalam
       kontrak perkhidmatannya untuk :

      
  Hadir untuk bekerja pada hari dan waktu yang telah di tetapkan oleh majikan.
      
  Memberikan perkhidmatan yang jujur
      
  Menggunakan kemahiran yang di miliki dalam perlaksanaan tugas.
      
  Patuh kepada semua arahan yang di berikan oleh majikan atau wakilnya.

3.   Disiplin Berkaitan Moral
      Perlakuan tidak bermoral atau yang menjejaskan moral yang di lakukan untuk
      tujuan yang salah. Perlakuan tidak bermoral di luar waktu kerja atau di luar premis
      majikan yang menjejaskan kepentingan majikan juga di anggap sebagai salahlaku.

4.   Disiplin Berkaitan Penginapan yang disediakan Majikan
      Adalah menjadi tanggungjawab setiap pekerja untuk mematuhi peraturan
      berkaitan penginapan yang di sediakan oleh majikan. Secara amnya, peraturan
      berkaitan penginapan boleh meliputi :
      4.1   Larangan gangguan keselesaan penghuni lain dan jiran.
      4.2   Larangan merosakkan harta benda majikan.
      4.3   Larangan minum minuman keras.
      4.4   Larangan memasukkan dadah ke dalam badan.
      4.5   Larangan memelihara binatang.
      4.6   Larangan berniaga.
      4.7   Larangan menganjurkan perhimpunan.

             dan lain-lain perkara yang ditentukan majikan.

5.  Disiplin Berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
     Adalah menjadi tanggungjawab setiap pekerja mematuhi peraturan
     keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang di tetapkan oleh majikan.
Kepincangan Dalam Peraturan Disiplin

Majikan hendaklah memastikan tidak terdapat terma yang pelik atau mengelirukan yang menghalang majikan dari mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja.


Contoh 1

●  Menyerang orang atasan atau pekerja lain adalah salahlaku.
●  Pekerja yang melakukan salahlaku ini akan di berikan amaran bertulis bagi
    kesalahan pertama dan amaran terakhir untuk kesalahan kedua.
●  Tindakan tegas akan di ambil bagi kesalahan ketiga termasuk pemecatan.
●  Kepincangan dalam peraturan ini memberi setiap pekerja peluang untuk
    menyerang orang atasan atau pekerja lain sebanyak dua kali.


Contoh 2

  Pekerja bertanggungjawab terhadap keselamatan dirinya sendiri dan orang lain di
    tempat kerja.
  Pada hakikatnya, majikan dan wakilnya yang di beri kuasa bertanggungjawab terhadap
    keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja yang bekerja di premisnya.


Contoh 3
  Bergaduh di tempat kerja adalah kesalahan yang serius.
  Majikan akan bertindak secara tegas terhadap pergaduhan termasuk memecat semua
    pekerja yang terlibat dengan pergaduhan.
  Majikan bertanggungjawab untuk menyiasat insiden pergaduhan dan mengkaji faktor
    penyumbang, faktor provokasi serta keadaan yang boleh mengurangkan hukuman
    seperti bergaduh untuk mempertahan diri dari serangan.


Pemecatan adalah suatu pilihan, bukan satu kemestian.No comments: