Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

22 September 2014

MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA - Nombor Rujukan Kes


Nombor Rujukan Kes

Contoh Nombor Rujukan : 1/1-367 / 05
1 - merujuk kepada Nombor Mahkamah / Lokasi yang mengendalikan kes terebut.

/1 - merujuk kepada Jenis Kes.

367 - merujuk kepada Bilangan Kes.

/05 - merujuk kepada Tahun Kes di rujuk ke Mahkamah
Kod Kes
1. Ketidakpatuhan award/perjanjian bersama

2. Pertikaian perusahaan berkenaan perjanjian bersama

3. Pertikaian perusahaan

4. Pembuangan kerja

5. Rujukan persoalan undang-undang

6. Interpretasi bagi award/perjanjian bersama

7. Variasi bagi award/perjanjian bersama

8. Pindaan ke atas perjanjian bersama

Sumber: http://www.mp.gov.my/


No comments: