Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

28 December 2014

FATWA - Had Tempoh Panggilan Muallaf
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-71yang bersidang pada 22-24 Nov 2005 telah membincangkan Had Tempoh Panggilan Muallaf. Muzakarah telah memutuskan bahawa di dalam Islam tiada sebarang nas yang mewajibkan seseorang yang baru memeluk agama Islam dipanggil sebagai Muallaf. Sebutan dan had tempoh panggilan Muallaf ini lebih bersifat urfsemata-mata.

Sumber: http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/had-tempoh-panggilan-muallaf

No comments: