Faudzil @ Ajak

Faudzil @ Ajak
Always think how to do things differently. - Faudzil Harun@Ajak

8 December 2014

FATWA - Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian)
Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian)


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007 telah membincangkan Penentuan Hukum Syarak Di Dalam Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Al-Rahn) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian). Muzakarah telah memutuskan bahawa bersetuju menerima cadangan kadar upah simpan barang gadaian untuk skim al-Rahn seperti berikut :-
NILAI BARANG TEMPOH (BULAN) KADAR UPAH YANG DITETAPKAN GADAIAN ( % SEBULAN )
RM100.00 - 3 bulan pertama 0.60% sebulan
RM1,000.00 3 bulan berikutnya 0.70% sebulan
RM 1,001.00 -RM 3 bulan pertama 0.65% sebulan
5,000.00 3 bulan berikutnya 0.80% sebulan
RM 5,001.00 -RM 3 bulan pertama 0.80% sebulan
10,000.00 3 bulan berikutnya 0.95% sebulan
i) Sekiranya setelah tamat tempoh yang dinyatakan, barang gadaian tersebut masih gagal ditebus, persetujuan kedua-dua belah pihak perlu diperolehi bagi menentukan tempoh lanjutan dan kadar yang dikenakan.

Sumber: http://www.e-fatwa.gov.my/

No comments: